Buma-Stemra regeling met 15% korting

Het Netviswerk lidmaatschap geeft u recht op 15% korting via het collectief contract dat het NVG met zowel Buma-Stemra als Sena gesloten heeft. Het aanmeldingsformulier voor de Buma-Stemra en Sena-regeling moet uiterlijk vóór 1 november voorafgaand aan het jaar van deelname ingediend zijn.

Deelnameformulier

Exclusief ledenvoordeel van 15% korting

Buma-Stemra

Volgens de wet hebben zowel auteurs als uitvoerenden van muziek recht op een vergoeding als hun muziek heropenbaar gemaakt wordt. De inning van gelden voor de auteurs wordt geregeld door Buma-Stemra, voor de uitvoerenden door Sena. Bedrijven die al dan niet via een centraal systeem muziek ten gehore brengen zijn Buma-Stemra- en/of Sena-recht verschuldigd.

Voor meer informatie over de collectiviteitskorting Buma-Stemra en Sena kunt u uw vraag richten aan rschellekens@nvg.nl of bellen met het NVG-secretariaat: 070 3490757.
Alle muziekgebruikende ondernemingen in Nederland zijn verplicht aan de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) jaarlijks een vergoeding betalen in het kader van de Wet op de Naburige Rechten (WNR). Deze wettelijke vergoeding ten behoeve van uitvoerende musici en platenproducenten is van kracht geworden op 1 juli 1993. Dit staat los van de vergoeding die wordt betaald aan de Buma-Stemra, welke bedoeld is voor componisten en tekstschrijvers en de Dienst Omroepbijdragen.

De Sena-tarieven zijn afhankelijk van het aantal in het bedrijf werkzame personeelsleden, het aantal m2 kantineoppervlakte en het aantal telefoon-wachtlijnen.

Bumastemra-Sena

Deelname met 15% korting

Wilt u deelnemen aan de collectieve kortingsregelingen Buma-Stemra en/of Sena vul dan het NVG deelnameformulier in. Het deelnameformulier moet uiterlijk voor 1 november voorafgaand aan het jaar van deelname bij het NVG ingeleverd zijn.

Deelnameformulier