Zelf investeren in zonnepanelen meest interessante optie

Zelf investeren in zonnepanelen meest interessante optie

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen en kunt u zelf investeren, dan is dit qua rendement in veel gevallen de meest interessante optie. Als alles financieel geregeld is voor een investering in zonnepanelen, komt de vraag hoe u zo’n project het beste kunt aanpakken.

Salderingsregeling

Er is ook goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen met een kleinzakelijke aansluiting: De salderingsregeling voor zonnepanelen is verlengd en blijft tot 2023 bestaan in zijn huidige vorm. Pas na dit jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. De regeling blijft nu 3 jaar langer in stand dan dat er in het regeerakkoord was afgesproken. Hoe het afbouwpad er precies uit komt te zien is pas eind 2019 bekend.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van de panelen is vooral afhankelijk van de aansluitwaarde, het totale energieverbruik en het beschikbare dakoppervlak. In de meeste gevallen zijn terugverdientijden van 6 tot 8 jaar haalbaar.

Heeft u een energieaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3×80 Ampère, dan kunt u salderen. Dat betekent dat u de energie die u opwekt een-op-een wegstreept tegen de energie die u verbruikt, inclusief de energiebelasting. U kunt energieneutraal worden en uw energierekening naar nul brengen.

Heeft u een grootzakelijke energieaansluiting van meer dan 3×80 Ampère? Dan is salderen niet van toepassing. U kunt wél een SDE+ subsidieaanvraag doen. Met deze regeling ontvangt u 15 jaar lang een vergoeding per geproduceerde kWh. Intekenen kan twee keer per jaar bij RVO.nl (voor- en najaarsronde).

Collectieve inkoop 
Netviswerk Ledenvoordeel werkt samen met Tenten Solar Zonnepanelen in Lichtenvoorde. Door de collectieve inkoop is de besparing op de investering gemiddeld 4% ten opzichte van gelijkwaardige systemen. Ook zijn de belangrijkste kwaliteitseisen vastgelegd in een raamovereenkomst met de leverancier. U kunt als kleinzakelijk ondernemer met vragen terecht bij onze helpdesk. Dit advies is kosteloos.

Meer informatie over zonnepanelen